Ogrzewanie - tego mogłeś nie wiedzieć

orowatym, przez które przepływają płyny. Proces taki nie jest ciągły, ale składa si?

Dodane: 26-04-2019 15:59
Ogrzewanie - tego mogłeś nie wiedzieć nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany

W wymiennikach kontaktowych

W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą. Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny. Proces taki nie jest ciągły, ale składa si?