nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany

W wymiennikach kontaktowych

nagrzewnice nadmuchowe na olej przepracowany
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą.
Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny. Proces taki nie jest ciągły, ale składa si?.