Definicja licznika ciepła

przeglądy nagrzewnic przeglądy nagrzewnic
Licznik ciepła (ciepłomierz) ? całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej.
Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii.
Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI je.

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic