Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu

rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI je

Dodane: 25-03-2019 07:34