Przeglądy stomatologiczne wykonywane u osób dorosłych

Stomatologia Gliwice Stomatologia GliwiceOsoby dorosłe powinny odbywać regularne wizyty stomatologiczne.
Dzięki temu ich zęby będą mogły na dłużej utrzymywać się w dobrym stanie.
Pierwszym etapem wizyty u stomatologa jest wykonanie przeglądu stomatologicznego przy użyciu różnego rodzaju narzędzi.
W razie potrzeby u osoby dorosłej wykonane zostanie zwykłe leczenie zębów.

Będz.

Widok do druku:

Stomatologia Gliwice