Tekst o językach obcych

polonistów, jak i dla badaczy zajmujących się językami słowiańskimi,...jest związek historyczny naszego ojczystego języka z czeskim. Co może się wydać interesujące dla laika, że we wczesnym średniowieczu języki te były niemal i

Dodane: 04-05-2015 09:42
Tekst o językach obcych Warto znać język angielski! Jeśli jesteś zainteresowany kursem języka obcego, to sprawdź

Historia języka polskiego

Interesującym tematem dla badaczy języka - zarówno dla polonistów, jak i dla badaczy zajmujących się językami słowiańskimi,...jest związek historyczny naszego ojczystego języka z czeskim. Co może się wydać interesujące dla laika, że we wczesnym średniowieczu języki te były niemal identyczne. Jednak rozwój kulturowy naszych południowych sąsiadów w owej epoce, był znacznie szybszy, niż u nas. Związki z chrześcijaństwem zachodnim otwarły naszym sąsiadem nowe możliwości. Zresztą, wystarczy spacer po stolicy Czech, w której znajdziemy sporo średniowiecznych zabytków.


Grupa językowa, za Wikipedią:

Grupa językowa ? jednostka używana w genetycznej klasyfikacji języków naturalnych. Określa grupę języków w obrębie podrodziny językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

Pojęcie grupy językowej może mieć różny zakres w zależności od przyjętej klasyfikacji. Na przykład języki słowiańskie zazwyczaj klasyfikuje się jako grupę języków w obrębie podrodziny języków bałtosłowiańskich, jednak mogą być one również określane mianem rodziny językowej ? wówczas pojęcie grupy językowej ma węższy zakres.

Języki zaliczane do jednej grupy językowej, podobnie jak w przypadku podrodziny językowej, wywodzą się od wspólnego prajęzyka pośredniego.


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_j%C4%99zykowa


O grupach językowych

Podam kilka ogólnych informacji na temat grup językowych. Warto na ten aspekt zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu nauki języka obcego. Języki nie rozwijały się w izolacji - w zależności od czynników historycznych, geograficznych i antropologicznych, wpływały na siebie. Zdarza się, że dana grupa językowa wywodzi się od takiego języka, który obecnie jest już martwy. Za taki przykład może posłużyć łacina, która dała początek kilku współczesnym językom - włoskiemu, rumuńskiemu, portugalskiemu i paru innym.


O kursach językowych

Jeżeli jesteśmy zdecydowani rozpocząć kurs języka obcego, zdecydujmy się na metodę szkoleniową, która będzie nam najbardziej odpowiadać. Nie zamierzam wspominać o wszelkich technikach zapamietywania. Ostatnio coraz większą popularność zdobywają kursy językowe on-line. To jednak może się nie sprawdzić, jeśli nie nie podamy wystarczającej samodyscypliny - kontakt z lektorem motywuje! Ważny jest też native-speaker. Dzięki temu będziemy mogli przetestować nasze umiejętności językowe i komunikacyjne.